DIGGA

LATARNIE MORSKIE, POMOSTY I STABILIZACJA – SZEROKIE ZASTOSOWANIE PALI ŚRUBOWYCH

Pale śrubowe stosowane się niemal w każdym sektorze budownictwa wodno-lądowego. Ich zastosowanie rośnie z dnia na dzień, a dodatkowo powstają kolejne niszowe rozwiązania do ich użycia.

Już XIX wieku fundamenty przygotowywane na palach śrubowych i filarach w systemie Helical Pier należały do jednych z najbardziej popularnych na świecie. Wzrost zainteresowania tą technologią był spowodowany jej prostotą i efektywnością. Pal śrubowy składa się z jednej lub kilku spirali, które zainstalowane są na centralnej żerdzi. W tamtych czasach wykonane one były z żeliwa oraz żelaza zgrzewanego na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W następnym stuleciu na popularności zyskała stal.
Pale śrubowe stosowano do budowy przybrzeżnych latarni morskich, pomostów i stabilizowania rzek. Ich szczytowy okres rozwoju nastąpił na przełomie XIX i XX wieku. Później, ze względu na popularyzację innych metod budowy, nastąpił spadek zainteresowania nimi. Na rynku pojawiły się m.in. kesony z otwartym dnem, filary wiercone w wykopach ręcznych, pale wbijane, a także wiele własnych systemów głębokich fundamentów. Spadek użycia pali śrubowych związany był także z pojawieniem się mechanizacji i zastąpieniem ręcznego montażu maszynami do wbijania pali tzw. kafarami.
W ostatnich 30 latach, a jeszcze wyraźniej w dwóch ostatnich dekadach na obiektach wodno-lądowych występował silny i stały wzrost wykorzystania pali wkręcanych. Pale wielośrubowe z kilkoma spiralami wciąż posiadają łatwy montaż i obsługę przy wykorzystaniu tradycyjnych urządzeń budowlanych. Można więc powiedzieć, że historia lubi się powtarzać.
Użycie pali śrubowych przebiega za pomocą napędu montowanego do maszyny budowlanej. Jedne z największych możliwości wyboru napędu oferuje firma Digga, której produkty współpracują z maszynami budowlanymi o masie nawet do 50 ton. Takie napędy, w zależności od zastosowania pali, mogą być montowane w koparkach kołowo-gąsienicowych, w urządzeniach wiertniczych, palowniczych, a nawet w ładowarkach i miniładowarkach.

Obecnie zastosowanie pali śrubowych można podzielić na trzy grupy:

przy budowlach przydomowych oraz komercyjnych,
w budownictwie cywilnym
w kopalniach.
Do tej pierwszej grupy należy m.in. wymiana uszkodzonych pali pomostowych, czy podpór tarasów, zabezpieczenie brzegów w kanałach, a także podnoszenie zapadających się budynków.
Budownictwo cywilne to z kolei fundamentowanie znaków drogowych, słupów oświetleniowych transformatorów, ale również stabilizacja gruntów i zapobieganie osuwiskom. Pale śrubowe w kopalniach usprawniają pracę przy budowie przenośników, rurociągów i innych konstrukcji. W każdej z tych trzech grup doskonale spisują się napędy Digga.
Pale śrubowe to technologia bezwykopowa, dzięki czemu na placu budowy utrzymana jest czystość. Sprzyja to wykorzystywaniu ich w środowiskach wrażliwych np. parkach krajobrazowych, gdzie wykonanie odwiertu jest konieczne, ale wiąże się z niskim uszkodzeniem terenu. Inwestycja charakteryzuje się niskimi kosztami i może zostać przeprowadzona w każdych warunkach pogodowych.
Stalowe pale śrubowe są najbardziej opłacalnym typem fundamentowania dostępnym w branży budowlanej. Są także najszybsze w instalacji oraz bezpieczne dla środowiska naturalnego. W połączeniu z napędem Digga potrafią być jeszcze bardziej efektywne i mogą być rekomendowane do najróżniejszych zastosowań.