LEGUAN

BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI

Co gwarantuje bezpieczną pracę operatora podnośnika koszowego? W tak odpowiedzialnej pracy liczy się wiele czynników związanych ze sposobem używania sprzętu, jego rodzajem oraz samym zaangażowaniem i doświadczeniem operatora. Możemy jednak zwrócić uwagę na podstawowe czynniki, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo pracy z wykorzystaniem podnośnika.Podnośnik koszowy często wykorzystywany jest do wynoszenia narzędzi, materiałów oraz ludzi na znaczną wysokość, dzięki czemu zastępuje on rusztowanie. Jest on bardziej mobilny i ułatwia wykonywanie wielu prac: od montażowych, przez budowlane po ratunkowe. Nie oznacza to jednak, że każdy i wszędzie może z tego typu maszyn korzystać. To urządzenie o dużej masie, a prace na podnośniku może wykonywać tylko doświadczona osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunki pracy na wysokości

Podnośniki koszowe podlegają przepisom, które określają jasno i wyraźnie zasady pracy. Firmy, które produkują wolnobieżne podesty ruchome informują w swoich instrukcjach, że wychodzenie i wchodzenie do kosza roboczego podniesionego nad ziemię jest zabronione. Można jednak wyszczególnić kilka przypadków, w których wyjście z kosza roboczego jest dopuszczalne, ponieważ jest jedynym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem.Podczas pracy na wysokości zabrania się wychylania poza obręb kosza osobowego. Osoby przebywające na platformie roboczej muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Producenci, którzy konstruują podesty ruchome, nie biorą pod uwagę przy tworzeniu rozwiązań konstrukcyjnych możliwości wychodzenia z kosza, gdy jest on podniesiony nad ziemię. Wchodzenie i wychodzenie powinno odbywać się, gdy kosz jest ustawiony stabilnie na ziemi. Producenci nie dopuszczają również możliwości wychodzenia po poręczach zabezpieczających, ponieważ zwiększenie obciążenia z boku kosza roboczego może doprowadzić do utracenia stabilności podestu i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia.

Istnieje kilka sytuacji, w których wyjście z kosza podnośnika jest najbezpieczniejszym, a często jedynym rozwiązaniem. Wśród takich sytuacji można wymienić:

  • ewakuacja ludzi z balkonów w trakcie pożarów (podnośniki koszowe stosowane przez straż pożarną dostosowane są do pracy strażaków),
  • wychodzenie na dach budynku w trakcie prac dekarskich,
  • ewakuacja pracownika, który uległ wypadkowi na wysokości bądź ewakuacja operatora urządzenia na wysokości, który zasłabł, a podnośnik koszowy jest jedynym dostępnym sposobem dostania się do człowieka.

Każdy pracownik naszej firmy zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że nie wolno bezpodstawnie wychodzić z kosza podnośnika koszowego, który znajduje się nad ziemią. Opuszczenie kosza na wysokości jest ostatecznością. Nasi pracownicy wiedzą, że ich obowiązkiem jest stosowanie podnośników koszowych zgodnie z ich przeznaczeniem, a także dopilnowanie tego, by pracownicy firm zewnętrznych, korzystających z naszych podnośników, przestrzegali przepisów pracy z takimi maszynami.